Σχετικά με εμάς

Στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες επεξεργασίας δεδομένων, η Excelsible ανταποκρίνεται με τον πιο προσαρμοσμένο τρόπο στις πραγματικές ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά. Γι’ αυτό και ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά προσαρμοσμένα πρότυπα εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες σας.

Οι εκπαιδεύσεις μπορούν να γίνουν στον δικό σας κατάλληλα προσαρμοσμένο χώρο εάν διαθέτετε ή σε ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό χώρο της επιλογής σας. Οι ομάδες των εκπαιδευομένων κατέχουν πάντα τις ίδιες προαπαιτούμενες γνώσεις και ιδανικά προέρχονται από το ίδιο τμήμα της εταιρίας σας. Οι εκπαιδεύσεις γίνονται με μικρό αριθμό συμμετεχόντων και ακολουθούνται πάντα με εξάσκηση σε πραγματικά παραδείγματα.

Η κάθε εκπαίδευση στοχεύει, μετά την ολοκλήρωσή της να παρέχει στους συμμετέχοντες:

Σε επίπεδο γνώσεων

• Να συσχετίζουν εξειδικευμένες φόρμουλες για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου στον τομέα εργασίας τους.
• Να διαχωρίζουν την καταλληλόλητα της κάθε φόρμουλας και να αποφασίζουν κάτω από ποιες συνθήκες εφαρμόζεται η κάθε φόρμουλα.
• Να κατατάσσουν τις φόρμουλες σε κατηγορίες ανάλογα με την χρήση τους.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

• Να επιλέγουν την κατάλληλη/κατάλληλες για την διεκπεραίωση συγκεκριμένης εργασίας.
• Να εκτελούν περίπλοκες λογιστικές πράξεις με την χρήση εξειδικευμένων συναρτήσεων.
• Να τεκμηριώνουν την χρήση συγκεκριμένης/ων φόρμουλας/ων στην διεκπεραίωση συγκεκριμένης εργασίας.

At stage level

• Να αντιπαραβάλλουν την χρήση συγκεκριμένων φόρμουλων και να αποφασίζουν ποια είναι η καταλληλότερη να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση.
• Να δικαιολογούν την χρήση της κάθε φόρμουλας στην εργασία τους.
• Να συνεργάζονται με τους συνάδερφους του ίδιου τμήματος σε κοινά έργα.
• To participate in the choice of using the appropriate formula in project processing

Η αποστολή μας

Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε ώστε οι συμμετέχοντες να μαθαίνουν-εδώ-ακριβώς-τώρα, πράγμα που σημαίνει ότι η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για να μαθαίνουν οι συμμετέχοντες επί τόπου. Το κοινόχρηστο υλικό είναι επίσης εύκολο να διαβαστεί και να απομνημονευτεί, για μελλοντική χρήση μετά την εκπαίδευση. Δίνουμε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν και να διαπρέψουν. Δεν θέλουμε απλώς να παρέχουμε κάποια εκπαίδευση; Θέλουμε να προσφέρουμε μια αξέχαστη εμπειρία στους συμμετέχοντες καθώς πιστεύουμε ότι η γνώση μπαίνει μέσα.

Οι άνθρωποι πίσω από την Excelsible

Χρυσή Σέα

Συνιδρυτής

Η Χρυσή Σέα, συνιδρύτρια της Excelsible, κατάγεται από την Λευκωσία της Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής το 2013 και μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) το 2018 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της ξεκίνησε την διδασκαλία προγραμματισμού σε μαθητές Λυκείου κατευθύνοντας τους στην μελέτη του μαθήματος της Πληροφορικής και προετοιμάζοντας τους για τις Παγκύπριες εξετάσεις. Παράλληλα παρείχε εκπαιδεύσεις στην Ευρώπη σε θέματα διαχείρισης κρίσεων σε ομάδες εργασίας, εποικοδομητικής συνεργασίας στο χώρο εργασίας, ετοιμασία πλάνου επιχείρησης σε νεαρούς επιχειρηματίες, δημόσιας ομιλίας, οικοδόμησης ειρήνης ανάμεσα σε ομάδες με θέματα συγκρούσεων στην ΕΕ, και άλλα. (crisis management, team building, business plan for entrepreneurs, public speaking, peace building in conflict areas, etc). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την διδασκαλία του προγράμματος Excel σε ομάδες επαγγελματιών μέσω της Excelsible. Παράλληλα είναι ενεργό μέλος σε άτυπες ομάδες επαγγελματικής ανάπτυξης και άλλες εθελοντικές δράσεις που ασχολούνται κυρίως με την γυναικεία ενδυνάμωση και προωθούν τις ίσες ευκαιρίες. Αγαπά τους έφηβους και χαίρεται να τους βλέπει να προοδεύουν και να αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς.

Daniel Housard

Συνιδρυτής
 

Η Χρυσή Σέα, συνιδρύτρια της Excelsible, κατάγεται από την Λευκωσία της Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής το 2013 και μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) το 2018 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της ξεκίνησε την διδασκαλία προγραμματισμού σε μαθητές Λυκείου κατευθύνοντας τους στην μελέτη του μαθήματος της Πληροφορικής και προετοιμάζοντας τους για τις Παγκύπριες εξετάσεις. Παράλληλα παρείχε εκπαιδεύσεις στην Ευρώπη σε θέματα διαχείρισης κρίσεων σε ομάδες εργασίας, εποικοδομητικής συνεργασίας στο χώρο εργασίας, ετοιμασία πλάνου επιχείρησης σε νεαρούς επιχειρηματίες, δημόσιας ομιλίας, οικοδόμησης ειρήνης ανάμεσα σε ομάδες με θέματα συγκρούσεων στην ΕΕ, και άλλα. (crisis management, team building, business plan for entrepreneurs, public speaking, peace building in conflict areas, etc). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την διδασκαλία του προγράμματος Excel σε ομάδες επαγγελματιών μέσω της Excelsible. Παράλληλα είναι ενεργό μέλος σε άτυπες ομάδες επαγγελματικής ανάπτυξης και άλλες εθελοντικές δράσεις που ασχολούνται κυρίως με την γυναικεία ενδυνάμωση και προωθούν τις ίσες ευκαιρίες. Αγαπά τους έφηβους και χαίρεται να τους βλέπει να προοδεύουν και να αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς.